Asiakkaamme ovat insinöörejä, asiantuntijoita tai muita alansa guruja

Tutki & tuotteista

Kyberauditointipalvelun tuotteistaminen

Digital Audit Company Oy on yksi Suomen tehokkaimmista tilintarkastajista. Tarkastusten yhteydessä on tullut ilmeiseksi, että asiakkaat kaipaavat apuja myös kyberriskiensä auditointiin.

Yrityspäättäjien ja tietoturvan asiantuntijoiden haastatteluista saadun ymmärryksen perusteella tuotteistimme yhdessä uuden Kyberauditointi palvelun. Palvelun avulla yritykset ja yhteisöt saavat nopeasti kuvan kyberriskeistään, suojautumisen tasostaan ja keinoista suojautua kyberriskeiltä.

”Nosteen kanssa uuden palvelun tuotteistaminen oli tehokas ja hyvin järjestetty prosessi, jossa paistoi vetäjien laaja-alainen kokemus sekä taitava asioiden ja ideoinnin eteenpäin vieminen. Lisäksi yhdessä toimiminen oli kaiken päälle vielä sangen mukavaakin.” 
Pekka Peltoranta, Partner (HT, KLT), hallituksen puheenjohtaja

Tuotteista

Mediatuotteistus Suomen parhaille metsänomistajille

Viestimedia Oy edistää intohimoisesti maaseutuun ja metsään liittyvää ansaintaa, kestävää kehitystä ja elämäntapaa. Keinoina tässä ovat tunnetut sanoma- ja aikakauslehdet ja digitaalinen sisältö. 

 Lukijoiden kiinnostus on viime aikoina kasvanut erityisesti metsää koskevissa asioissa. Oikea tieto erottaakin kestävästi hyvää tuottoa metsästään saavat metsänomistajat muista. 

Autoimme Viestimediaa tuotteistamaan metsäsisältönsä uudenlaiseen kokonaisuuteen. Se lanseerataan keväällä 2023. Tavoite oli tehdä media niille metsänomistajille, jotka haluavat olla Suomen parhaita. 

”Nosteen kanssa tuotteistaminen oli tehokasta ja konkreettista. Saimme jokaisesta työpajasta uutta ajateltavaa ja konseptimme hioutui joka työpajassa aina hitusen paremmaksi. Lopputuloksena oli hyvin konkreettinen konsepti. Jotenkin omituisesti Nosteen piiskurit onnistuivat pitämään työpajat myös hauskoina ja innostavina. Suosittelemme lämpimästi.”
Micaela Kopponen, asiakaskokemusjohtaja

Tuotteista

Juristin selkohinnoittelu

Perinteisesti asianajajien palveluja on ostettu räätälöitynä ja tuntipohjaisella hinnoittelulla. Asiakas on saattanut saada ennen aloitusta arvion tarvittavasta ajasta ja hinnasta, mutta aina ei niitäkään.  

Moneen laajaan asiaan tämä sopii mainiosti. Mutta juridiikan alueella on monia täsmäongelmia, joiden ratkaisemiselle voi antaa kiinteän hinnan ja aikataulun. Samalla asianajajakin voi merkittävästi tehostaa omaa toimintaansa ja kehittää asiakaskokemusta. 

Youristia päätti tuotteistaa palveluitaan ja yhdessä paketoimme uuden palvelun kansainvälisille yrityksille. 

”Nosteen Tommilta ja Riikalta saimme erittäin hyödyllistä sparrausapua uuden palvelun kehittämiseksi. He rohkaisivat tekemään valintoja ja kiteyttämään viestiä. Nosteen avulla saimme kehitettyä ymmärrettävän ja helposti ostettavan palvelun. Työskentely Nosteen asiantuntijoiden kanssa oli tehokasta ja lisäksi hauskaa.” 
Reeta Niemisvirta, asianajaja

Tutki & tuotteista

Korttelin kokoinen tuotteistus

Hyvinvointialueiden käynnistyminen ja kunnissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat moniin toimijoihin, niin myös Hoivatiloihin. Projektimme tavoitteina oli uudistaa palvelukortteli –konseptia ja tuotteistaa Hoivatilojen asema Suomen johtavana palvelukorttelirakentajana.  Lopputuloksena halusimme tehdä korttelin ostamisesta helppoa.​

No miten onnistuimme tuotteistuksessa? Hoivatilojen tavoite oli sada aidosti erottuva konsepti, joka tukee hankekehityksen ja maanhankinnan tavoitteita. Ensimmäiset asiakastapaamiset on jo käyty uutta konseptia hyödyntäen ja kokemukset ovat erittäin myönteiset. ​

”Ilman Nosteen porukan inspiroivaa ja jämäkkää fasilitointia emme olisi päässeet näin loogiseen ja huolella pureskeltuun lopputulokseen. Tykkäsin erityisesti siitä, että heti alettiin rakentamaan konkreettista myyntiesitystä, jota lisäksi testattiin matkan varrella sekä oikealla asiakkaalla että sisäisesti. Lämmin kiitos Minna, Tommi ja Riikka-kaima.” 
Riikka Säkkinen, henkilöstö- ja viestintäjohtaja

Tuotteista

Silta tuotteisti uutta myytävää kasvun vauhdittamiseksi

Silta Oy on palkanlaskennan ja HR-palveluiden asiantuntijayritys. Heidän asiakkaansa voivat olla murehtimatta palkanlaskentaa ja keskittyä omaan liiketoimintaansa.  

Sillan ammattilaiset kiteyttivät suurasiakkaille uuden palvelun asiakashyödyt sekä sisällön helposti ymmärrettäväksi. Lupaamamme epätäydellinen tuotteistus siirtyy nyt seuraavaan vaiheeseen, asiakasaltistukseen. 

”Silta on kasvuyritys ja mietimme jatkuvasti keinoja kasvun kiihdyttämiseksi. Nosteen avulla saimme nopeasti kiteytettyä palvelumme hyödyt valittuun kohderyhmään. Tuotteistustyöhön osallistui myynnin ja markkinoinnin lisäksi ammattilaisia palkkahallinnosta, mikä osoittautui erittäin arvokkaaksi. Osaaminen kasvoi projektin aikana kaikilla ja tuote on nyt aidosti yhdessä mietitty.” 
Jussi Jaakkola, myyntijohtaja

Tutki

Tilannekuva johtamisesta ja tukiprosesseista

EMA Ensihoidon arjesta pintautui johdolle, että kaikki ei suju. Uudet esimiehet olivat juuri aloittaneet. Tuli tunne, että jotain oli vielä tehtävä. Johto tarvitsi tilannekuvan rooleista, vastuista, päivittäisjohtamisesta ja tukiprosesseista.​

Projektissa kuuntelimme tekijöitä. Yhdessä ideoimme parannuskeinoja sekä kokosimme toimenpidesuunnitelman, minkä toteuttaminen alkoi heti. Mikä parasta, ilman merkittäviä ICT panostuksia.

”Ammattimaisesti johdettu projekti sitouttaen ja ilman turhaa vastakkainasettelua. Hyvin konkreettinen toimenpidesuunnitelma, joka aidosti auttaa meitä arjessa niin lyhyellä kuin vähän pidemmälläkin aikavälillä. Olemme hyvin tyytyväinen asiakas.”  
Ville Lehtonen, Group CEO (EMA Finland, Kotihammas ja MediVida Hoiva)

Tuotteista

Teknologiapalveluiden tuotteistaminen puolittaa asiakkaan turhat työt

Asiakkaamme Verkkoasema oli sairastunut asiantuntijuuden kiroukseen. Teknologiapalveluissa kaikki onnistui ja asiantuntijat puhuivat salakieltä. Ongelma vaan oli, että asiakkaat eivät hae jokapaikanhöyliä vaan täsmäratkaisuja bisnesongelmiinsa.

Selvisi pian, että verkkisläisten teknologiaratkaisut poistivat asiakkailta turhat manuaaliset työt. Tästä kärjestä luotiin yhtenäinen kuva Verkkoaseman teknologiapalveluista. Samalla tuotteistettiin kasvupäälliköille selkeää myytävää, vähennettiin räätälöintiä ja projektien työlästä toteutusta.

”Kun piti saada tuotteistukseen osaava kumppani, oli selvää mihin osoitteeseen otetaan yhteyttä. Projekti eteni rivakasti ja hyvällä fiiliksellä. Niin kuin yhtiökumppanini Jyrki totesi: Olisi jäänyt meiltä kyllä yksinään tekemättä.”
Tiina Räisänen, toimitusjohtaja

Tuotteista

Amesan EB Sprint - täsmälääke tuntemattomuuteen

Amesan Consulting tunnisti ohjelmistoalan yritysten rekrytoinnin yleisen ongelman. Kourallinen yrityksistä nappaa ohjelmistoalan osaajat tuntemattomampien työnantajien jäädessä nuolemaan näppejään.  

Timanttinen projektitiimi tuotteisti uuden täsmälääkkeen ohjelmistoalan osaajia rekrytoiville yrityksille. Amesan EB Sprint lupaa kasvattaa yrityksen tunnettuutta nopeasti ja tavoittaa 30 000 potentiaalista hakijaa 30 päivässä. Tuotteistusoppien myötä, projektitiimi koki tärkeäksi tarkastella koko tuotevalikoimaa tuotteistamisen näkökulmasta.

”Emme olleet ennen käyttäneet ulkoistettuja asiantuntijapalveluita yrityksen kehittämiseen. Projekti haastoikin meidät miettimään pakotetusti. Ammattimainen setti ja aikataulutus varmisti, että valmista tulee.”
Christian Lammervo, kehitysjohtaja

Tuotteista

Räätälöinnistä eroon – toiminta skaalattavaksi

Strongest Group Oy:n toimitusjohtaja Toni Heiskasen iloksi buukkauspalveluiden kauppa kävi hyvin ja yritys kasvoi vauhdilla. Ongelmana oli, että kaikki caset räätälöitiin asiakaskohtaisesti. Räätälöinnillä skaalautuminen ei onnistu. Myynnin ammattilaisten arkeen tarvittiin mahdollisimman selkeät speksit. 

Mitä sitten projektin lopputuloksina Strongest Tonin mukaan sai? Luvatusti raadantaa, kiteyttämistä ja kirkastamista. Tunnistimme kaksi unelma-asiakaskohderyhmää ja selkeytimme niille palvelut. Näiden pohjalta syntyvät  ensimmäiset verkkosivut, selkeät tarjoukset ja myytävien palveluiden räätälöinti loppui. 

“Ilman tuotteistusta on vaikea lähteä rakentamaan verkkonäkyvyyttä tai viilata kuntoon oikeastaan mitään järkeviä prosesseja. Nosteen kanssa saimme priimajälkeä.”
Toni Heiskanen ja Tomi Tolonen, yrittäjät

Tuotteista

Somefarmaseutin Uuden apteekkarin ensiapu™ -palvelu pysäyttää kaaoksen

Somefarmaseutin missiona on tehdä apteekkilaisten osaamisesta näkyvämpää ja olla mukana tekemässä tulevaisuuden apteekkeja.

Tuotteistimme Uuden apteekkarin ensiapu™ -kartoituspalvelun tunnistamaan apteekin maineen ja mielikuvan, henkilöstön sekä apteekkarin itsensä näkökulmasta tärkeimmät kehityskohteet ja priorisoimaan tekemisen konkreettiseksi toimintasuunnitelmaksi.

”Yrittäjänä tulee tehtyä usein ja huomaamatta paljon ilmaista työtä. Tuotteistaminen helpottaa myyntiä kun asiakas tunnistaa ongelman, sisältö ja hinta ovat selkeitä.”
Johanna Hakamäki, farmaseutti ja yrittäjä

Toimita

Turvan yritysmyynnin kokonaistarjouksen läpimenoaika puristettiin neljäsosaan aiemmasta

Myyntijohtoa kirittävät vuosittain kasvavat myyntitavoitteet.  Miten nopeuttaa myyntisykliä ja vapauttaa myyjille lisää asiakasaikaa?  Asiantuntijamyynti vaatii yhä useammin sujuvaa tiimityötä ja selkeitä prosesseja.

Liinasimme Vahinkovakuutusyhtiö Turvan yritysmyynnin tarjousprosessia. Projektin lopuksi saimme pilotoitua virtaviivaistetumman prosessin ja melkoisen parannuksen tarjousprosessin nopeuteen.

”Saimme juuri oikeanlaista haastamista ja hienosti hyödynnettyä työryhmämme erilaista osaamista. Lyhyessä ajassa saavutimme paljon odotuksia enemmän.”
Satu Rinta-Jaskari, johtaja

Turvan tarjousprosessin vauhdittaminen
Toimita

Attendo - järkeä tukityön organisointiin

Attendo halusi selvittää, voisiko hoivakotien tukityön prosesseja, johtamista ja organisointia kehittämällä sujuvoittaa myös välitöntä hoitotyötä.​​

Havainnoimme ja kehitimme tukityön työnkulkuja ja vapautimme jokaiselle tukityöntekijälle ja hoitajalle jopa tunnin lisää aikaa työpäiviin. Samalla hoitajien tekemää välillistä hoitotyötä voitiin merkittävästi vähentää.​​

Ajansäästö mahdollistui muuttamalla tiloja, työnkulkuja ja johtamista virtausta tukeviksi. Samalla luotiin keikkalaisten ja uusien työntekijöiden perehdyttämistä helpottavia standardeja.

Luodun päivittäisjohtamisen mallin avulla voidaan jatkossa seurattavasti jalkauttaa myös muita kehitysohjelmia.​

”Silmämme avautuivat siitä, mihin hoitoapulaisten aika oikeasti menee. Erilaiset turhat työvaiheet, välivarastot, tarvikkeiden etsimiset, käytävien edestakainen kävely ja odottaminen veivät suuren osan ajasta. Ne myös lisäsivät työn kuormittavuutta. Pienillä muutoksilla arkeen saimme hoitoapulaisten työtä sujuvaksi ja aikaa asiakkaille. Lisäksi kaikki kehitystyö oli hyvin konkreettista ja helposti arkeen vietävää. Korkealentoiset teoriat eivät toimi hoivakodeissa. Siksi käytännönlähtöisyys oli meille tärkeää.”
Minna Nissinen, liiketoiminnan kehitysjohtaja 

Toimita

Nopeammin terapiaan!

Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy:n projektin tavoitteena oli saada terapia-asiakkaat nopeammin palveluiden piiriin sekä vapauttaa terapeuteille lisää asiakasaikaa.  Sitä kautta parantaa täyttöjä ja varmistaa tuloksellista toimintaa. ​

Työstimme puhe- ja toimintaterapiaprosessista nyky- ja tahotilakuvaukset. Saimme näkyviin prosessin hukat ja puollonkaulat – samalla ymmärrys siitä, mitä pitää tehdä kasvoi. Pilotoimme myös uudenlaista prosessin johtamismallia.​

”Yhteistyöprojekti Nosteen kanssa oli mutkatonta. Nosteen asiantuntijat sisäistivät lyhyessä ajassa toimialan erityispiirteet ja toivat laaja-alaisen osaamisen eri toimialoilta sparraavalla ja rakentavalla tavalla arkeemme. Konkreettiset ja yksityiskohtaiset prosessikuvaukset auttoivat tunnistamaan omaa ajankäyttöämme ja lopputulemana saimme  toimenpidesuunnitelmat arkeamme helpottamaan.”
Marko Lehtola, liiketoimintajohtaja​

Tutki & toimita

Myyntiprosessin läpimenoajan ja myyjien tyytyväisyyden parantaminen

Aktia Henkivakuutuksen kasvua haluttiin vauhdittaa parantamalla erikoistuneen jakelukanavan myynnintukea ja nopeuttamalla hakemusten läpimenoaikoja.

Haastattelujen, kyselyn sekä yhteisten työpajojen kautta tunnistettiin myyntiprosessin pullonkaulat.

”Yhdessä priorisoitiin toimenpiteet ja ideat myyntiprosessin, osaamisen ja yhteistyön sujuvoittamiseen.”
Anu Koskenvuo, operatiivinen johtaja

Toimita

Hoivatyöhön tunti lisää aikaa

Wilhelmiina Palvelut Oy on  Miina Sillanpään Säätiön omistama yleishyödyllinen yritys, joka tuottaa hoiva- ja kuntoutuspalveluja ikäihmisille. Wilhelmiinassa inhimillisyys, ystävällisyys ja ihmisten kunnioittaminen yhdistyvät terveydenhuollon vankkaan asiantuntemukseen.

Yhteisen kehittämisprojektin tavoitteena oli vapauttaa aikaa hoitajille.  Vapautunut aika käytettäisiin siihen, että hoitajat ehtisivät tekemään asukkaiden kanssa enemmän asioita yhdessä – ulkoilemaan, lukemaan lehtiä, pelaamaan pelejä tai ihan vain keskustelemaan. 

Tuotteistusprojekti & Lehdon Kirittäjä -tiimi
Tuotteista & toimita

Lehdon Kirittäjä™-palvelu nopeuttaa tarjousvaihetta jopa satakertaisesti

Lehto Group tunnisti rakennusalalle yleisen ongelman. Liikekiinteistön ostaja joutui usein odottamaan tarjoustaan useita kuukausia. Eikä siinä kaikki: monilta Lehdon kanssa kilpailevilta yrityksiltä saattaa kulua tarjouksen tekemiseen jopa puolitoista vuotta!

Keväällä 2019 ehdotin, että Lehto pistäisi koko toimialaa riivaavan jämähtäneen käytännön täysremonttiin. Tuotteistusprojektin tuloksena syntyi Kirittäjä-konsepti. Nyt toimitilan tarjous syntyy 5 työpäivässä.

Tuotteista

WSP suunnittelee mukavia kaupunkeja

WSP Finland Oy on kansainvälinen suunnitteluyritys, jonka palkkalistoilla on Suomessa 350 asiantuntijaa. Liikevaihtoa kertyi 29 miljoonaa euroa vuonna 2014.

WSP:n arkkitehdit, insinöörit ja muut asiantuntijat syöksyivät Noste-suolakaivokseen syys–lokakuussa 2015. Tavoitteena oli tuotteistaa suunnittelupalvelu, jonka tuloksena syntyy viihtyisä kaupunki. Ensimmäinen tilaus olikin taskussa jo ennen kuin projekti ehti päättyä.

Tuotteistusprojekti WSP
Tuotteistusprojekti Howden
Tuotteista

Howden tuotteisti paniikin

Howden Finland Oy on osa kansainvälistä Howden Broking Group -vakuutusmeklaria, joka on erikoistunut Suomessa kiinteistö-, yritys- ja ilmailuvakuutuksiin sekä vahinkojenhoitoon.

Howdenin asiantuntijat tuotteistivat tammi–helmikuussa 2016 valmennusprojektissani paniikkisimulaation. Palvelupaketin tarkoituksena on selvittää, miten hyvin yrityksesi johto selviää erilaista kriisitilanteista.

Tuotteista

Sorcolor ravistelee toimialansa luutuneita käytäntöjä

Sorcolor Oy on maalausliike, joka on kasvanut nopeasti Suomen suurimmaksi . Perinteisesti toimiala kärsii ankarasta hintakilpailusta. Se ei ole ihme, sillä usein asiakkaiden on vaikea erottaa toimijoita toisistaan.

Sorcolor onkin päättänyt tuotteistaa uusia palveluja. Yhdessä olemme iskeneet niin kerrostalokämppien kuin omakotitalojenkin kimppuun. Tuloksena on palvelupaketteja, joita on entistä helpompi ostaa.

Tuotteistusprojekti Sorcolor

Miten projekti sujui? Tässä asiakkaidemme kokemuksia.

Juristin selkohinnoittelu Youristia
Tommi Elomaa

Juristin selkohinnoittelu – Case Youristia

Perinteisesti asianajajien palveluja on ostettu räätälöitynä ja tuntipohjaisella hinnoittelulla. Youristia päätti tuotteistaa palveluitaan ja yhdessä paketoimme uuden palvelun kansainvälisille yrityksille.

Järkeä tukityön organisointiin Attendo
Tommi Elomaa

Järkeä tukityön organisointiin – Case Attendo

Attendo halusi selvittää, voisiko hoivakotien tukityön prosesseja, johtamista ja organisointia kehittämällä sujuvoittaa myös välitöntä hoitotyötä.​

Havainnoimme ja kehitimme tukityön työnkulkuja ja löysimme keinoja, joilla hoitajat ja hoitoapulaiset pystyivät vapauttamaan jopa tunnin lisää aikaa työpäiviin. Samalla hoitajien tekemää välillistä hoitotyötä voitiin merkittävästi vähentää.​

Aktia_myyntiprosessin-läpimenoaika
Minna Elomaa

Myyntiprosessin läpimenoajan ja myyjien tyytyväisyyden parantaminen

Aktia Henkivakuutuksen kasvua haluttiin vauhdittaa parantamalla erikoistuneen jakelukanavan myynnintukea ja nopeuttamalla hakemusten läpimenoaikoja. Haastattelujen, kyselyn sekä yhteisten työpajojen kautta tunnistettiin myyntiprosessin pullonkaulat. Tärkeä osa projektia oli

Coronarian terapiaprosessin nopeuttaminen
Minna Elomaa

Nopeammin terapiaan – Case Coronaria Kuntoutuspalvelut

Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy:n projektin tavoitteena oli saada terapia-asiakkaat nopeammin palveluiden piiriin sekä vapauttaa terapeuteille lisää asiakasaikaa.  Sitä kautta parantaa täyttöjä ja varmistaa tuloksellista toimintaa. ​ Työstimme

Digital Audit Company tuotteisti kyberturvapalvelun
Tommi Elomaa

Digital Audit Company tuotteisti kyberauditointi palvelun

Digital Audit Company on yksi Suomen tehokkaimmista tilintarkastajista. Tarkastusten yhteydessä on tullut ilmeiseksi, että asiakkaat kaipaavat apuja myös kyberriskiensä auditointiin.

Yrityspäättäjien ja tietoturvan asiantuntijoiden haastatteluista saadun ymmärryksen perusteella tuotteistimme Digital Audit Companyn tiimin kanssa uuden Kyberauditointi palvelun.

Palvelu lanseerataan alkuvuodesta 2023.

Silta tuotteisti uutta myytävää kasvun vauhdittamiseksi
Riikka Nurmi

Silta tuotteisti uutta myytävää kasvun vauhdittamiseksi

Silta Oy on palkanlaskennan ja HR-palveluiden asiantuntijayritys. Heidän asiakkaansa voivat olla murehtimatta palkanlaskentaa ja keskittyä omaan liiketoimintaansa.  
Sillan ammattilaiset kiteyttivät suurasiakkaille uuden palvelun asiakashyödyt sekä sisällön helposti ymmärrettäväksi.

Nosteen avusta huolimatta selviytyneitä yrityksiä, järjestöjä ja oppilaitoksia

Tästä listasta löydät asiakkaamme, jotka ovat antaneet referenssiluvan. Useita huipputekniikan ja asiantuntijapalveluiden yrityksiä, finanssi- ja vakuutusyhtiöitä, sotetoimijoita, oppilaitoksia ja lakiasiaintoimistoja. 

Aalto University Executive Education Oy
ABB Oy
Accountor Eduhouse Oy
Adeptus Partners Oy
Affecto Oy
Aidon Oy
Akava ry
Akavan Erityisalat ry
Aktia Henkivakuutus
Alavuden Kehitys Oy
Alma Talent Oy
Amesan Consulting Oy
Area / Suomen Matkatoimisto Oy
Arrow ECS Finland Oy
Asianajotoimisto HPP Oy
Atea Finland Oy
Atria Suomi Oy
Attendo Oy / Hoivapalvelut
Bang & Bonsomer Oy
Basware Oyj
Bauer Media Oy
Bayer Consumer Care AG
Bilia Oy Ab
Bitify Oy
BLC Taito Oy
Blonde Ambition Oy
Bobby Wellness Center
Boyden Oy
BP Asennus Oy
Brevini Finland Oy
Call Waves Solutions Finland Oy
Canon Oy
Carelogi Oy
Celectus Oy
CGI Suomi Oy
Cidercone Oy
Citycon Oyj
CMS Finland Oy / Forever-kuntoklubit
Cocomms Oy Ltd
Consultica Oy
Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy 
Coronaria Silmäklinikka Oy
CristalliTalous Oy
Crystal Cosmetics Oy
Cronvall Oy Ab
CSC-Tieteellinen Laskenta Oy
Culminatum Innovation Oy Ltd
Datacubist Oy
Delingua Oy
Digia Finland Oy
Digisähkö Oy
Digital Audit Company Oy
Digium / Questback Oy
Dirica Group Oy
Distocraft Oy
DNA Oy
Done Solutions Oyj
Document House Oy
DTZ Finland Oy
eCraft Oy Ab
EduCluster Finland Network
Edupoli Oy
Edutech – Tampereen teknillinen yliopisto
Efecto Consulting Oy
Ekahau Oy
Ellun Kanat Oy
Elomatic Oy
Elämystaikurit Oy
EMA Finland
Emovet Oy
Endero Oy
Energiavahti Oy
Enersense Solutions Oy
Enervent Oy
Enoro Oy
Envitecpolis Oy
Eräpäivä Oy / Duetto-ohjelmat Oy
Esecom Oy
Espoon kaupunki / Otaniemen lukio
Espoon sedun koulutuskuntayhtymä Omnia
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Etelä-Savon Koulutus Oy Esedu
Etelä-Savon ammattiopisto
Etteplan Technical Information Oy
Etteplan Design Center Oy
Euran Erikoispaperit Oy
Evolta Oy
Evolvit Oy
Exidio Oy
Extraajat Oy
Faba osk
FCG Koulutus Oy
FD Group Oy
Fenten Oy
Ferroplan Oy
FESPA Finland Oy
Fifth Element Oy
Finn-ID Oy
Finn-Medi Tutkimus Oy
Finnair Flight Academy Oy
Finnet-liitto ry
Finpremium Oy
Fira Palvelu Oy
Flander Oy
Fonecta Enterprise Solutions Oy
Formify Oy
Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy
Fortum Oyj
Fountain Park Oy
Foxway Oy
FSM OY Fonel Security Marketing
Fujitsu Finland Oy
FCG Koulutus Oy
Gasum Oy
Gearshift Group Oy
Good Sign Oy
Grano Oy
Gravicon Oy
Gutta Oy
Headstart Oy
Helsingin Kamari Oy
Helsingin kaupunki
Helsingin Kotijoukkue Oy
Helsingin tapahtumasäätiö sr
Helsingin Yrittäjät ry
Hermia Yrityskehitys Oy
HL Group Oy
Hoiva Oy
Hoivatilat Oy
Howden Finland Oy
HSE/Pienyrityskeskus
Huom! Helsinki (Suomen Asuntopalvelut Oy)
Huurre Oyj
Hämeen ELY-keskus
Hämeen Yritysviestintä Oy
IIR Finland Oy
Imperito Oy
Inarin kunta
IndMeas Industrial Measurements Oy Ab
Innofocus
Innovestor Ignite Oy
Inspecta Oy
Inspecta Tarkastus Oy
Intentium Oy
Intermediator Oy LKV
Intoo Oy
Into Seinäjoki Oy
Intotalo Oy
IntStream Oy
ISS Security Oy
Itella Oyj
Itä-Suomen yliopisto / Aducate
Ixonos Oyj
Joensuun Tiedepuisto Oy
JVN Oy Kehittämistalo
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Jyväskylän Energia Oy
Jyväskylän Yritystehdas Oy
Järviseudun ammatti-instituutti
Kainuun Etu Oy
Kalajokilaakson Koulutuskuntayhtymä
Kainuun ammattiopisto
Kalevala Koru Oy
Kastelli-talot Oy
Kasvu Partners Helsinki Oy
Kauhajoen kaupunki
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu CENTRIA
Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy
Kepit Systems Oy
Kiffel Oy
Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Kokkolanseudun Kehitys Oy
Kontaktia Oy
Kopijyvä / Grano Oy
Kopioniini Oy
Kouvola Innovation Oy
KilPort Oy Ltd
KOKO Tapahtuma OSK
Kon-Tiki Oy / Matkaseniorit
Kotikatu Oy
Koulutuskeskus Dipoli
Kuopion kaupunki
Kuopion Muotoiluakatemia
Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy
Kymenlaakson kauppakamari
Kyyti Group Oy
Lahden Seudun Kehitys Oy LADEC
Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy
Laine Direct Oy
Lapin ammattiopisto
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Lapin matkailuopisto
Laurea-ammattikorkeakoulu
Lehto Group Oyj
Lehto Tilat Oy
Lem-Kem Oy
LexAlvia Oy
Lexhill Oy
Lindorff Suomi Oy
Linnan Kehitys Oy
Lippupiste Oy
Logate Oy
Logisticar Oy
Lounea Palvelut Oy
Luova toimisto Pilke Oy
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä
Lönnberg Painot Oy
Machine Tool Co Oy
Maillefer Extrusion Oy
Maintpartner Oy
Markkinointiviestintätoimisto Kuulu Oy
Marlene’s Interior Ab Oy
Martela Oyj
Maxisat Oy
Med Group Oy
Merinova Oy Ab
Metos Oy Ab
Metsähallitus Kiinteistökehitys
MicroMedia Oy
Microsoft Oy
Mipro Oy
Morning Digital Design Oy
MOST Digital Oy
Mr. Big Oy Ab
MSD Finland Oy
Mäsek Oy
Naisyrittäjyyskeskus ry
Netorek Oy
Nevtor Oy
News To Screen Oy
Nixu Oyj
NLP Akatemia Oy
Novago Yrityskehitys Oy
Novimec Oy
Nuori Suomi ry.
Nylund-Group Oy Ab
Ohjelmatoimistojen liitto r.y.
OP-Palvelut Oy
Opetushallitus
Optinet Oy
Oulu Innovation Oy
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
Oulunkaaren kuntayhtymä
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
Paimion Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus
Paroc Oy Ab
Phenomena Helsinki Oy
Phizer Oy
Pientaloteollisuus PTT ry
Pirkanmaan Laatuvälitys Oy
Pentagon Design Oy
PKC Electronics Oy
Plenware Oy
Pohjois-Karjalan kauppakamari ry
Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy
Portalify Oy
Porvoon Vaskisepät Oy
Potius Oy
Predisys Oy
Premode Oy
Printcom Center Oy
Priorite Oy
Prizztech Oy
ProAgria Keskusten Liitto ry
Profit Software Oy
Projecta Oy
Project-IT Oy
ProtoRhino Oy
Provad Oy
Proxion Oy
Puustelli Group Oy
Pöyry Oyj
Quanttos Oy / JCAD 
Raha-automaattiyhdistys RAY
Raitarakennus Oy
Raskone Oy
Rastor Oy
Rauman Energia Oy
Rautaruukki Oyj
Rejlers Finland Oy
Relacom Finland Oy
RemoteA Oy
Riovan Oy
Ropex Oy
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Safetyset Oy
Sandvik Mining and Construction Oy
Sataedu
Satama Finland Oy
Savon Yrittäjät r.y. / Nuorten Yrittäjien Voimala
Savonlinnan Puhelin Oy
SBS Discovery Radio Oy
Scandic Hotels Oy
Second Nature Security Oy
Sedu Aikuiskoulutus
Seedi Oy
Seinäjoen seudun elinkeinokeskus
Seinäjoen Teknologiakeskus
Service 4 Mobile Oy
Silta Oy
Siltanet Oy
Sininen Meteoriitti Oy
Sintrol Oy
Sisä-Savon seutuyhtymä
Sitra
Sivututka Oy
Sorcolor Oy
Soveltava Liikunta SoveLi ry
Sparria Ky
SpeakersForum Finland Oy Ab
Spinverse Oy
St1 Oy
STE Analytics Oy
Stockway Oy
Stonesoft Oyj
Strongest Group Oy
Stronghold Suksee Oy
Sulava Oy
Suomen Apteekkariliitto
Suomen Apteekkimarkkinointi Oy / Somefarmaseutti
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
Suomen Asiakastieto Oy
Suomen Eläinlääkäriliitto ry
Suomen kääntäjäosuuskunta
Suomen Laatukeskus Oy
Suomen Logistep Oy
Suomen Olympiakomitean tukisäätiö ry
Suomen Projekti-instituutti Oy
Suomen Proviisoriyhdistys ry
Suomen Taloushallintoliitto ry
Suomen Teollisuusosa Oy
Suomen Tuotekehitysyhdistys ry
Suomen Yrittäjäopisto
Suomen Yrittäjät ry
Systems Garden Oy
Säätölaitehuolto Oy
Taito United Oy
TalentGate Oy
Talous ja nuoret TAT
Talousnosturi Oy
Tampereen Ammattikorkeakoulu
Tampereen kaupunki
Tampereen Messut Oy
Tamro Oyj
Tapiola Rahastoyhtiö Oy
Teale Group Oy
Teamware Oy
Techila Technologies Oy
Technopolis Ventures Kareltek Oy
Technopolis Ventures Ltd.
Technopolis Ventures Oulutech Oy
Tekniikan Akateemiset TEK
Tekniseri Oy
Teknologian tutkimuskeskus VTT
Telinekataja Oy
Teollisuuden Vesi Oy
Thermo Fisher Scientific Oy
Tiehallinto
Tieto Oyj
TietoSaab Oy
Tieturi Oy
Tiimiakatemia
Tilitoimisto Ekomia Oy
Tornator Oy
Total Management MVN Oy
Trainers’ House Oyj
TrueConcept Oy
Trusteq Oy
TT Estate Oy
TuloksenTuplausToimisto Oy Ab
Tuohi Advisors Oy
Turku Energia – Åbo Energi Oy Ab
Turku Science Park Oy Ab
Turun ammatti-instituutti aikuiskoulutus
Turun yliopisto
Turva Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
Turvaykköset Oy
Työintoo Oy
Ulkoasiainministeriö / Team Finland
UniServices Oy Ltd
Urano Oy
Uranus Oy
Vaadin Oy
Vacon Oyj
Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola
Value Point Oy
Vaisala Oyj
Vatajankosken Sähkö Oy
Verkkoasema Oy
Verman Oy Ab
Viestimedia Oy
Viestintätoimisto Luova Ratkaisu Oy
Viestintätoimisto Soprano
Viestipaja Oy
Vincit Group Oyj
Visma Tampuuri Oy
Visual Design Finland VDF Oy
VVO-yhtymä Oyj
WellWorks Oy
Wild Lapland Products Oy
Wilhelmiina Palvelut Oy
WSP Finland Oy
Yleisradio Oy
Ylä-Savon ammattiopisto
Youristia Asianajotoimisto Oy
YSAO

Yliopiston Apteekki Oy
Örum Oy Ab