Tietosuojaseloste

Päivitetty 17.4.2023

Nosteen verkkopalvelut noste.fi ja pollitasta.fi ovat kaikille avoimia eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme mitä henkilötietoja ja muita tietoja keräämme, ja miten käsittelemme näitä tietoja ja mihin voimme tietoja käyttää. Kerromme myös mitä oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia sinulla on tietoihisi. 

Käyttämällä verkkosivustojamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 

REKISTERINPITÄJÄ

Noste Oy
Tillinrinne 4
02330 Espoo
Puhelin 040 501 7510
www.noste.fi & noste.fi
Y-tunnus 2836525-5 (1.1.2022 alkaen)

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö: 

Tuotteistaja Riikka Nurmi
Noste Oy
Tillinrinne 4
02330 Espoo
Matkapuhelin 040 501 7510
Sähköposti [email protected]

REKISTERIN NIMI

Noste Oy:n asiakasrekisteri

MIHIN TARKOITUKSEEN KÄYTÄMME REKISTERIÄ?

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä palvelun tuottamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon. Saatamme käyttää rekisteriä myös eri palveluidemme tiedottamiseen ja laskutusasioihin. Tietoja käytetään myös verkkosivustojen käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteita kuten kirjanpitolainsäädäntöä.

Rekisteri sisältää Noste Oy:n koulutuksiin, valmennuksiin tai webinaareihin ilmoittautuneiden tai niistä lisätietoja pyytäneiden sekä uutiskirjeen ja oppaiden tilanneiden yhteystietoja. Tietoja käytetään ilmoittautumisvahvistusten, osallistumisohjeiden, koulutusmateriaalien ja uutiskirjeiden lähettämiseen sähköpostitse tai postitse.

Henkilötietojen keräämisen kautta saatamme myös lähettää kohdennettuja markkinointi- tai asiakasviestejä sekä kyselyitä ja tutkimuksia. Mikäli et kuitenkaan halua saada viestejä, voit milloin tahansa ilmoittaa asiasta rekisterin ylläpitäjälle.

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

Keräämme ja käsittelemme tietoja ainoastaan etukäteen määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Pääsääntöisesti keräämme tiedot henkilöltä itseltään. 

Asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

Tietoja saadaan suoraan henkilöltä esimerkiksi silloin, kun henkilö tilaa uutiskirjeemme, jättää tarjouspyynnön,
osallistuu kyselyihin, äänestyksiin tai kilpailuihin taikka on yhteydessä meihin puhelimitse, tekstiviestillä,
sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Jos palautelomakkeella tai sähköpostilla lähetettyyn palautteeseen halutaan vastaus, tulee palaute lähettää yhteystiedoilla varustettuna. 

Tällaisia henkilön suoraan antamia tietoja voivat olla:

 • Henkilön perustiedot: etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä, sukupuoli, titteli, kaupunki
 • Yritysasiakkuuteen liittyvät tiedot: yrityksen nimi, osoite, y-tunnus, osoite, www-osoite, tilaustiedot, sopimus- ja tarjoustiedot, laskutus- ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Yhteydenotto- ja tilauslomakkeiden kautta kerätyt tiedot: toimitettujen kirjojen, oppaiden tai ohjeiden nimet, tiedot postituslistoista, markkinointiluvista, suostumuksista ja kielloista
 • Koulutukset, valmennukset, projektit tai webinaarit sekä kilpailut, kyselyt ja tutkimukset, joihin henkilö on ilmoittautunut,  osallistunut ja antanut palautetta tai kommentteja
 • Kommentit ja tykkäykset verkkosivuillamme
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Lisäksi voimme hankkia yritysasiakkuuteen liittyviä tietoja  julkisista rekistereistä.

Evästeet

Tietoja voidaan kerätä myös verkkosivujemme (www.noste.fi/www.pollitasta.fi) tai muun palvelumme käytön yhteydessä siitä, miten ja milloin verkkosivujamme (www.noste.fi/www.pollitasta.fi) käytetään. Tiedot kerätään evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Evästeet (cookies) ovat pieniä tunnisteita, jotka tallentuvat kävijän tietokoneelle / päätelaitteelle kun kävijä vierailee verkkosivulla. Palvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana. Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä käyttäjän laitteelle, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivuston toiminnan kannalta. Tarvitsemme käyttäjän suostumuksen muunlaisten evästeiden ja vastaavien tekniikoiden käytölle, joilla seuraamme ja analysoimme verkkosivujen käyttöä, kehitämme verkkosivuja sekä keräämme esimerkiksi tietoa markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä, kuten siirrytty verkkosivuille.

Palvelun käytöstä voimme kerätä tilastollista tietoa kävijämäärästä, suosituimmista sivuista, sisääntulosivuista, poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuistoilla on käytössä Google Analytics. Yhteydenottolomakkeissa, uutiskirjeissä sekä opaslatauksissa hyödynnämme HubSpot -ohjelmistoa. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa Privacy Policy – Privacy & Terms – Google.

Käyttämällä verkkosivustojamme suostut luovuttamaan yllämainittujen ehtojen mukaiset tiedot kolmannen osapuolen käyttöön. Voit kieltää evästeet verkkoselaimen asetuksista. Useimmat verkkoselaimista sallivat evästeiden käytön estämisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa verkkosivustojen toimivuuteen, jolloin emme voi taata sivustojen virheetöntä toimintaa ilman evästeiden käytön hyväksymistä.

Sosiaalisen median liitännäiset

Palvelussamme voi olla linkkejä tai yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä sosiaalisen median liitännäisiä (Esim. Youtube, Twitter, Facebook, LinkedIn Tykkää ja/tai Jaa-painikkeet). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten verkkosivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan.

Näihin verkkosivustoilla oleviin kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojaselosteita ja käyttöehtoja, eikä Noste Oy vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden osalta voit vaikuttaa tietojen keräämiseen seuraavin tavoin:

 • Asettamalla selaimesi tilaan ”yksityisellä selaus” (”Private Browsing”, ”Incognito” tai ”InPrivate”) jolloin voit selata verkkosivuja niin, ettei verkkosivuista, joilla olet käynyt, tallenneta tietoja evästeiden avulla.
 • Voit myös estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkosivujemme toimintaan.
 • Voit myös tyhjentää evästeet selaimen asetuksista taikka nollata mobiilitunnisteen laitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet tai mobiilitunnisteen säännöllisin väliajoin voit vaihtaa tunnistetta, jonka
  pohjalta sinusta muodostetaan profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan
  tietojen keräämistä, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.
 • Voit estää verkkosivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.

Lisätietoja verkkosivustojen evästeistä voit lukea verkkosivun alaosan kohdasta Muokkaa evästeasetuksia.

MILLÄ PERUSTEELLA KÄSITTELEMME TIETOA?

Noste Oy on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) ja käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Käsittelemme henkilötietoja seuraavilla perusteilla:

 • Sopimus (esim. asiakas tai muu vastaava sopimussuhde)
 • Oikeutettu etu (esim. palveluiden tuottaminen ja kehittäminen, liiketoiminnan raportointi,
  väärinkäytösten ehkäisy, asiakaspalvelu, suoramarkkinointi)
 • Suostumus (esim. suoramarkkinointi, evästeet)
 • Lakisääteiset velvoitteet (esim. kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö)

Mikäli käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen
käsittelyä lainsäädännön mukaisin edellytyksin

MITEN LUOVUTAMME TIETOJA?

Lähtökohtaisesti Noste Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. 

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Tietoja voidaan luovuttaa
mahdollisen yritys- tai liiketoimintakaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä. Lisäksi
voimme luovuttaa tietoja, mikäli arvioimme että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi,
rekisteröityjen tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen
pyyntöön vastaamiseksi.

Verkkosivut sisältävät kommentointi- tai keskusteluominaisuuksia, jolloin henkilö saattaa luovuttaa tietoja
myös muille verkkosivujen käyttäjille: kaikki tällaiset tiedot ovat oletusarvoisesti julkista tietoa, eikä tällä tavoin luovutetuilla tiedoilla ole yksityisyysolettamaa.

LUOVUTAMMEKO TIETOJA EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE?

Lähtökohtaisesti emme luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Osa käyttämistämme pilvi-, sähköposti- ja muista vastaavista palveluista sijaitsee EU:n ulkopuolella. Varmistamme aina, että tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein kuten, että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallisopimuslausekkeita hyödyntäen.

MILLÄ PERIAATTEILLA SUOJAAMME REKISTERIMME?

Rekistereitämme suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen
suojausjärjestelmien avulla. Rekistereitä ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimella.

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa pilvipalveluna toimivassa asiakkuudenhallintajärjestelmässä (HubSpot), johon kirjaudutaan vahvan salasanan avulla ja kaksivaiheisesti. Tallennettuja tietoja pääsevät käyttämään vain Noste Oy:n työntekijät. Heitä henkilötietojen käsittelijöinä koskee myös vaitiolovelvollisuus.

Ilmoitamme tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla rekisteröityjä ja viranomaisia, mikäli havaitsemme tietoturvaloukkauksen tai muun vastaan uhan, jotka voivat vaarantaa henkilön henkilötietojen turvallisuuden ja yksityisyyden.

KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. 

MILLAISIA OIKEUKSIA REKISTERÖITYNEELLÄ ON?

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia rekisterin ylläpitäjälle.

Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia rekisterin ylläpitäjälle tai peruuttamalla uutiskirjeen tilauksen (painike uutiskirjeen lopussa).

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Oikeus tehdä valitus

Mikäli koet että emme toimi asianmukaisesti käsitellessämme henkilötietojasi, on sinulla oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos olet sitä mieltä, ettemme ole noudattaneet soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

MITEN OIKEUDET VOI TOTEUTTAA?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia rekisterin ylläpitäjälle. Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

VOIKO TÄMÄ SELOSTE MUUTTUA?

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on päivitetty 17.4.2023.

Noste Oy voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Olennaisista muutoksista pyrimme ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan myös käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttösi uuden version julkaisun jälkeen katsotaan hyväksynnäksi.