Henkilölain (539/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

Päivitetty 27.12.2021

1. REKISTERINPITÄJÄ

Noste Oy
Tillinrinne 4
02330 Espoo
Puhelin 040 501 7510
www.noste.fi & noste.fi
Y-tunnus 2836525-5 (1.1.2022 alkaen)

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA YHTEYSHENKILÖ

Tuotteistaja Riikka Nurmi
Noste Oy
Tillinrinne 4
02330 Espoo
Matkapuhelin 040 501 7510
Sähköposti [email protected]

3. REKISTERIN NIMI

Noste Oy:n asiakastietokanta

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Tietokanta sisältää Noste Oy:n koulutuksiin, valmennuksiin tai webinaareihin ilmoittautuneiden tai niistä lisätietoja pyytäneiden yhteystietoja. Lisäksi tietokanta sisältää Noste Oy:n koulutusten mahdollisten osallistujaehdokkaiden yhteystietoja. Tietoja käytetään ilmoittautumisvahvistusten, osallistumisohjeiden, koulutusmateriaalien ja uutiskirjeiden lähettämiseen sähköpostitse sekä markkinointimateriaalin lähettämiseen sähköpostitse tai postitse.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Tehtävänimike
 • Yritys
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Postituslistan nimi
 • Toimitettujen kirjojen, oppaiden tai ohjeiden nimet
 • Noste Oy:n koulutukset, valmennukset, projektit tai webinaarit, joihin henkilö on osallistunut
 • Osallistujan antamat palautteet tai kommentit

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin sisältö koostuu Noste Oy:n palvelujen tilaajien, koulutuksien, valmennusten, projektien tai webinaarien osallistujista tai Noste Oy:n palveluista kiinnostuneiden asiakasehdokkaiden (verkkosivujen kautta tai sähköpostitse) ilmoittamista tiedoista. Lisäksi rekisteriä päivitetään Noste Oy:n koulutusten jälleenmyyjien ja järjestäjien ilmoittamien toteutuneiden osallistujalistojen perusteella.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Noste Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

8. TIETOJEN LUOVUTUS EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Noste Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa pilvipalveluna toimivassa asiakkuudenhallintajärjestelmässä, johon kirjaudutaan vahvan salasanan avulla ja kaksivaiheisesti. Tallennettuja tietoja pääsevät käyttämään vain Noste Oy:n työntekijät.

10. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä tämän henkilötietoja. Lähetä kieltosi sähköpostitse tai muuten kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle henkilöille (ks. kohta 2).