Matkailupalvelun tuotteistaminen -työpajavalmennus

Matkailupalvelun tuotteistaminen -työpajavalmennuksen tavoitteena on synnyttää  helposti ostettavia yrityskohtaisia tai yritysten yhteisiä matkailutuotteita sekä lisätä matkailualan toimijoiden yhteistyötä.

Valmennus tarjoaa osallistujille tietoa matkailun tuotteistamisesta ja hinnoittelusta, ulkomaisista ja kotimaisista kohderyhmistä,  vetovoimatekijöistä, digitaalisuudesta sekä tarinallistamisesta. Valmennukset toteutetaan huomioiden Suomen ja alueelliset  matkailustrategiat. 

Osallistuvat yritykset oppivat tuotteistamaan ja hinnoittelemaan matkailupalveluita, laatimaan elämyksellisiä tuotekuvauksia sekä huomioimaan tuotettavuuden, kestävyyden, digitaalisuuden ja tarinallistamisen palveluissaan. 

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

Valmennus on  tarkoitettu alue- tai kehittämisorganisaatioille, jotka tarjoavat matkailualan kehittämistoimenpiteitä mikro- ja pienyrityksille.

Kuulostavatko oireet tutuilta?

Hinta

4 950 € + alv 24%

Toteutamme työpajavalmennuksen asiakkaan tiloissa. Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ulkopuolella pidettävien koulutusten hintoihin lisätään 10%.

Valmennuksen sisältö
Valmentajat

Valmennuksen vetää Nosteen kokeneet tuotteistaja. 

Takuu

Jos et ole tyytyväinen koulutukseen, emme lähetä laskua.

Työpajojen ohjelma

Työpaja 1: Matkailupalveluiden tuotteistaminen (3h)

Tavoite: Synnyttää aihiot tuotteistettaville matkailupalveluille

  • Mitä tuotteistaminen tarkoittaa?
  • Mitkä ovat matkailun kohderyhmät, trendit ja elämykset tänään?
  • Mistä elementeistä elämyksellisyys ja tarinat syntyvät?
  • Miten tarkoittaa digitaalisuus matkailupalveluissa?

Innovointi pienryhmissä ja ohjeistus välitehtäviin

Työpaja 2: Tuotteistaminen & hinnoittelu (3h)

Tavoite: Laatia alustavat tuotekortit ja hinnoittelu matkailutuotteille

  • Mitkä ovat hittituotteen tunnusmerkit?
  • Miten matkailutuote hinnoitellaan?
  • Miten hyödynnän tuotekorttia ja asiakkaan palvelupolkua matkailutuotteen kehittämisessä?

Työskentely pienryhmissä ja ohjeistus välitehtäviin

Työpaja 3: Pilotointi & lanseeraus (3h)

Tavoite: Laatia tuotteistajan tehtävälista lanseerauksen, myynnin ja toimitusvaiheen  varmistamiseksi

  • Tuotteistettujen matkailutuotteiden esittely?
  • Miten varmistamme, että lunastamme lupauksen – asiakkaan elämyksen?
  • Millainen on hyvä lanseeraus?

Työskentely pienryhmissä ja tuotteistajan tehtävälistan koonti

Voimme myös tarvittaessa selvittää verkkokyselyllä tai haastatteluilla ennen työpajojen toteutusta halutun kohderyhmän kehittämistarpeet, -halukkuuden sekä potentiaaliset aihiot kehitettäville matkailutuotteille.

Kolme kehittämisen työkalua

Työpajoissa osallistuvat yritykset tuotteistavat konkreettisesti matkailupalveluita, joilla varmistetaan elämykselliset tuotekuvaukset, palveluiden löydettävyys ja toteutettavuus.

1
Tuotekortti

Kootaan palvelulle hittituotteen tunnusmerkit. Kuvataan palvelusisältö  elämyksellisesti asiakkaalle ja konkreettisesti sidosryhmille.

2
Asiakkaan palvelupolku

Varmistetaan asiakkaan elämyksen toteutettavuus sekä palvelun kysyntä, myynti ja asiakkaan sitouttaminen digitaaliseen ja fyysisen palvelupolun avulla.

3
Tuotteistajan tehtävälista

Varmistetaan, että aloiteanemia ei iske, vaan palvelun testaus, lanseeraus ja myynti saadaan aidosti käynnistettyä.

Jos et ole tyytyväinen valmennukseen, emme lähetä laskua.

Takuun edellytyksenä on vain reilu avoimuus. Tykitä kritiikkisi kiertelemättä ja kaartelematta kirjallisesti niin, että voimme julkaista sen nimelläsi varustettuna koulutuksen muiden palautteiden ohessa. Kuvasi olisi kiva yllätys. Mitä yrmympi ilme, sitä parempi.

Osallistujat saavat vastaukset seuraaviin kysymyksiin

Koulutamme myös hinnoittelusta, myynnin psykologiasta ja liinauksesta.