Järkeä tukityön organisointiin – Case Attendo

Tommi Elomaa
Tommi Elomaa
Olen valmentanut kymmeniä yrityksiä tuotteistamaan palveluitaan ja nopeuttamaan työnkulkujaan. Koulutan & konsultoin. Aiheina tuotteistaminen, hinnoittelu ja toimitusten sujuvoittaminen. [email protected] ✆ 040 589 9848

Attendo halusi selvittää, voisiko hoivakotien tukityön prosesseja, johtamista ja organisointia kehittämällä sujuvoittaa myös välitöntä hoitotyötä.​ 

Havainnoimme ja kehitimme tukityön työnkulkuja ja löysimme keinoja, joilla hoitajat ja hoitoapulaiset pystyivät vapauttamaan jopa tunnin lisää aikaa työpäiviin. Samalla hoitajien tekemää välillistä hoitotyötä voitiin merkittävästi vähentää.​ 

Ajansäästö mahdollistui muuttamalla tiloja, työnkulkuja ja johtamista virtausta tukeviksi. Samalla luotiin keikkalaisten ja uusien työntekijöiden perehdyttämistä helpottavia standardeja. Luodun päivittäisjohtamisen mallin avulla voidaan jatkossa seurattavasti jalkauttaa myös muita kehitysohjelmia.

Attendon muutosmatka 

Attendolla on viimeisen kahden vuoden ajan keskitytty parempiin kohtaamisiin valmentamalla koko henkilökunta ja tarjoamalla heille konkreettisia työkaluja muun muassa erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin työkavereiden, asukkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Tällä muutosmatkalla kaiken toiminnan lähtökohta on asukas ja hänen toiveensa ja tarpeensa sekä jokaisen attendolaisen sadan prosentin vastuu omasta roolista työyhteisön jäsenenä ja yhteisten eettisten periaatteiden noudattamisesta. 

Osana muutosmatkaa lähdettiin myös uudistamaan monia toimintamalleja ja parantamaan johtamispalveluja. Kun arki sujuu työntekijät voivat hyvin, ja sen myötä myös asukkaat.

Yksi tunnistettu kehityskohde oli hoivan tukipalveluiden, kuten pyykkihuollon ja ateria- ja puhtauspalveluiden arjen sujuvoittaminen liinaamalla. Tällä tavoiteltiin henkilökunnan työn kuormittavuuden keventämistä ja ajan vapautumista asukkaille. Kun hoitoapulaiset ehtivät hoitamaan erilaiset siisteyteen, aterioihin ja tiloihin liittyvät tehtävät sujuvasti, niin hoitajilla on enemmän aikaa keskustella, pelailla, lukea lehtiä tai vain olla läsnä asukkaiden kanssa. Samalla kun keskiössä oli hoitoapulaisen tehtävien kehittäminen, niin samalla välillisesti vaikutettiin myös hoivahenkilöstön työhön positiivisesti.  

Jalkauttamisen pilotointi varmistaa oikean etenemisen

Suuressa organisaatiossa jalkautuksessa pitäisi onnistua mahdollisimman hyvin. Siksi ensin pilotoimme jalkautusta muutaman toimipisteen kanssa. Tämä jalkautuksen pilotointi oli erittäin tärkeää, koska ne toivat näkyviin suuren määrän käytännön ongelmia materiaalin, aikataulutuksen ja tarvittavan tuen osalta. Pilottien antaman palautteen perusteella pystyimme rakentamaan realistisen ja toimivamman jalkautussuunnitelman ja tuen sille.  

Silmämme avautuivat siitä, mihin hoitoapulaisten aika oikeasti menee. Erilaiset turhat työvaiheet, välivarastot, tarvikkeiden etsimiset, käytävien edestakainen kävely ja odottaminen veivät suuren osan ajasta. Ne myös lisäsivät työn kuormittavuutta. Pienillä muutoksilla arkeen saimme hoitoapulaisten työtä sujuvaksi ja aikaa asiakkaille. Lisäksi kaikki kehitystyö oli hyvin konkreettista ja helposti arkeen vietävää. Korkealentoiset teoriat eivät toimi hoivakodeissa. Siksi käytännönlähtöisyys oli meille tärkeää. Minna Nissinen, Liiketoiminnan kehitysjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Aiheeseen liittyvät muut kirjoitukset

Juristin selkohinnoittelu Youristia
Tommi Elomaa

Juristin selkohinnoittelu – Case Youristia

Perinteisesti asianajajien palveluja on ostettu räätälöitynä ja tuntipohjaisella hinnoittelulla. Youristia päätti tuotteistaa palveluitaan ja yhdessä paketoimme uuden palvelun kansainvälisille yrityksille.

Aktia_myyntiprosessin-läpimenoaika
Minna Elomaa

Myyntiprosessin läpimenoajan ja myyjien tyytyväisyyden parantaminen

Aktia Henkivakuutuksen kasvua haluttiin vauhdittaa parantamalla erikoistuneen jakelukanavan myynnintukea ja nopeuttamalla hakemusten läpimenoaikoja. Haastattelujen, kyselyn sekä yhteisten työpajojen kautta tunnistettiin myyntiprosessin pullonkaulat. Tärkeä osa projektia oli

Coronarian terapiaprosessin nopeuttaminen
Minna Elomaa

Nopeammin terapiaan – Case Coronaria Kuntoutuspalvelut

Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy:n projektin tavoitteena oli saada terapia-asiakkaat nopeammin palveluiden piiriin sekä vapauttaa terapeuteille lisää asiakasaikaa.  Sitä kautta parantaa täyttöjä ja varmistaa tuloksellista toimintaa. ​ Työstimme

Palvelun tuotteistaminen

Pakerratko insinöörien esimiehenä?

Tämä 120-sivuinen e-kirja neuvoo vaihe vaiheelta, miten puserrat asiantuntijoittesi osaamisesta enemmän kate-euroja tuotteistamisen keinoin.

Teoksen vinkit perustuvat Suomen kokeneimman tuotteistajan käytännön kokemuksiin sadoista insinööritalojen tuotteistusprojekteista 17 vuoden aikana.